Firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych na terenie gminy Krasnobród

PGK Biłgoraj - firma wyłoniona w przetargu odbierająca odpady z nieruchomości zamieszkałych (od mieszkańców), tel. 84 688 29 08
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych ( RIPOK ) w Korczowie - Region Południowy
23-400 Biłgoraj
ZGK w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim - firma obsługująca nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne, tel. 84 660-76-15
Majdan Wielki 398
22-440 Krasnobród
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych ( RIPOK ) w Korczowie - Region Południowy
23-400 Biłgoraj
ECLER Wywóz nieczystości
Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych ( RIPOK ) w Korczowie - Region Południowy
23-400 Biłgoraj
PGK Biłgoraj - firma wyłoniona w przetargu odbierająca odpady z nieruchomości zamieszkałych (od mieszkańców), tel. 84 688 29 08
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
Brak danych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 i 2021 oraz zasady segregacji odpadów Pobierz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

POKAŻ
Zobacz listę punktów Ukryj listę punktów

Zbiórka selektywna Zbiórka selektywna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pokaż na mapie

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej "PSZOK"

§2

1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim 398              

2. PSZOK czynny jest w Środy i Soboty w godzinach od 9:00 do 16:00                                                                    

3. W uzasadnionych wypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§3

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u.                                                                            

2. Dostarczajączy odpady ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe lub kserokopię złożonej w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                       

3. Przyjęcia dokonuje sie po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych w PSZOK-u odpadów, składu, ilości i wagi.                                                                                 

4. PSZOK przyjmuje niodpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych i dostarczone przez mieszkańców gminy Krasnobród objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych od podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą.

6. Osoby korzystające z PSZOK-u są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

§4

1. Odpady dostarczane do PSZOK-u musza być posegregowane.                                                                          

2. Dostarczajacy odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub miejscu.      

3. Do PSZOKU-u przyjmowane są wyłącznie następujące frakcje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, papier i tektura, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady budowlane, opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady ulegające biodegradacji, chemikalia oraz środki ochrony roślin, przepracowane oleje i tłuszcze, złom i metale kolorowe, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, opony.

§5

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknacych pojemnikach lub workach zawierajacych informację (oznaczenie) o rodzaju odpadu.                                                                

2. Obsługa PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

 


Adres punktu:

Dane firmy:
ZGK w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim - firma obsługująca nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne, tel. 84 660-76-15
Majdan Wielki 398
22-440 Krasnobród

Poziomy recyklingu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję